POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

In conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind prelucrarea si libera circulatie a datelor cu caracter personal, (GDPR), Societatea QUALITY MEDICAL VISION SRL, denumita si CLINICA Q VISION, reprezentata prin administrator Oana Rusu, in calitate de “Operator”, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal cu buna credinta si in realizarea scopurilor specificate in prezenta Politica de confidentialitate.

1. Datele cu caracter personal prelucrate

In conformitate cu art. 12 si 13 din GDPR, va informam ca prelucram urmatoarele date cu caracter personal in ceea ce va priveste: numele, prenumele, domiciliul, datele de identificare din C.I., CNP, datele de contact, date demografice, date cu caracter sensibil:datele medicale.

2. Scopul Operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastra cu caracter personal, inclusiv cele sensibile: datele medicale, sunt prelucrate in scop medical contractual si legal. Temeiul prelucrarii este constituit din contractul de prestari servicii medicale si prevederile legale aplicabile: Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii modificata si completata prin Legea nr.126/2015 privind aprobarea OG nr.11/2015. Prelucram datele personale pentru indeplinirea obligatiilor si drepturilor ce decurg din contractul incheiat intre parti.

3. Persoanele imputernicite / Destinatari

Datele dumneavoastra nu vor fi transmise fara acordul dumneavoastra expres catre terti (mass-media, firme de asigurari, etc) sau catre membrii familiei, decat daca va exprimati acordul in scris in acest sens. De la aceste prevederi fac exceptie anumite situatii prevazute de legislatie, de ex. situatii epidemiologice deosebite, situatii climatologice deosebite, solicitarea organelor judecatoresti, etc.

Datele dumneavoastra vor putea fi transmise catre tertii implicati in procesul de diagnostic si tratament, imputerniciti ai operatorului și anume: Casa de Asigurari de Sanatate, Societatea Quality Trade Vision Srl, cu condiția respectării confidențialității acestora. Datele dumneavoastra vor putea fi transmise catre Casa de Asigurari de Sanatate in cazul in care beneficiati de calitatea de asigurat, cu respectarea conditiilor legale.

4. Durata stocarii

Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate pe toata perioada contractuala, pana la expirarea obligatiilor contractuale. Ulterior prelucrării, datele vor fi stocate în baza de date a operatorului, pe o perioada de 5 ani, cu respectarea legislației aplicabile cu privire la confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal, si de asemenea cu respectarea legislatiei in materia arhivarii documentelor.

5. Drepturile persoanei vizate

In calitate de persoana vizata de prelucrarea datelor cu caracter personal, aveti urmatoarele drepturi cu privire exclusiva la Datele dumneavoastra, prevazute de GDPR: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de rectificare a datelor, dreptul de stergere a datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor, dreptul la opozitie, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere, dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si instantelor judecatoresti competente.

Ca si persoană vizată, puteți să ne contactați în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare sau personal la punctul de lucru al Clinicii Q VISION situat in mun. Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi, nr.117, jud. Cluj, sau pe email qvisionclinic@gmail.com, Responsabil cu protectia datelor – Rusu Oana, în vederea exercitării drepturilor dvs. în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679. Clinica Q VISION garanteaza prelucrarea Datelor dumneavoastra in conditii de legitimitate, implementand masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integritatii si confidentialitatii Datelor conform art. 25 si 32 din GDPR.

Refuzul dumneavoastra de oferire a datelor cu caracter personal necesare serviciului medical pe care il solicitati si de asemenea refuzul de a ne acorda consimtamantul face imposibila prestarea serviciilor de catre Clinica Q VISION.

Utilizarea site-ului Clinicii Q VISION:

Atunci când pacientul utilizeaza site-ul nostru pentru a căuta serviciile noastre și pentru a vizualiza informațiile pe care le punem la dispoziție, un număr de cookie-uri sunt utilizate de noi și de terțe părți pentru a permite funcționarea site-ului, pentru a colecta informații utile despre vizitatori și pentru a oferi o experiență cât mai bună în utilizarea site-ului.Astfel, in acest sens, colectam date tehnice: date de logare, IP, tip si versiune browser, setare fus orar si locatie, sistem operare, platforme de pe dispozitivele folosite pentru a ne accesa site-urile;

In situatia in care persoana vizata (pacientul) trimite o solicitare prin intermediul site-ului nostru, solicităm: numele, prenumele, numărul de telefon și adresa de e-mail a persoanei vizate.

Utilizăm aceste informații pentru a răspunde cererii pacientului, inclusiv furnizarea de informații despre ofertele și serviciile noastre. Putem să trimitem un e-mail de mai mult ori după ce clientul a făcut o solicitare, pentru a ne asigura că acesta este informat corespunzator cererii sale, pentru a trimite informatii despre serviciile noastre și pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor noștri.

Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor, consultați politica noastră privind cookie-urile, politică aflată pe site-ul societății.